Menu

| Forside

Skævinges historie
| Lokalrådet
| Landsbyvisioner 2020
| Det er sket
| Foreninger
| Institutioner
| Referater 2013 og 2014
| Referater 2010-2012
| Debat forum
| Links

Vision: Et blomstrende samfund

Denne hjemmeside er også din: 

Har du forslag til hjemmesidens indhold, så skriv til os på mail bernt@salzwedell.dk

Med venlig hilsen

Skævinge Lokalråd

"- et godt råd..."

                  Senest nyt:

Seneste nyt:

01-12-2016

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 02-11-2016 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

1. LOKALRÅDSCAMP....
Der er ikke indkaldt til møder mere i dette kalenderår.

2. SEPARATKLOAKERING.
Lokalrådet har modtaget en redegørelse fra borgmesteren, der forklarer, hvorfor man fortsætter med separatkloakeringen udelukkende i Skævinge, baseret på den snart gamle spildevandsplan. Redegørelsen lægges snarest ud på ”Dit Skævinge” samt på vores egen hjemmeside og vores facebookside.

3. TRAFIKSIKKERHED.
Der foreligger et oplæg med en prioriteret liste over de tiltag, som alle lokalråd havde foreslået ved mødet med Hillerød Kommune. Vi har en høringsfrist frem til den 04-11-2016. Umiddelbart kan vi ikke se, at prioriteringen er foretaget blandt andet på basis af de gennemførte trafiktællinger, som vi havde bedt om.
Vores kommentarer til oplægget er blevet afsendt til kommunen. Vi afventer tilbagemelding.
Med Vej og Trafik er det aftalt, at der bliver gjort noget ved stelerne i byen inden årets udgang, hvorefter vi drøfter videre tiltag for at øge trafiksikkerheden.
Endvidere skal vi lige kigge på mulighederne for en ringvej nu, hvor Dyremosegrunden er udbudt til salg. Tilbudsrunden løber frem til 02-12-2016.

4. HILLERØD INTEGRATIONSFORUM.
Der afholdes møde den 29-11-2016 fra 17:00 til 19:00, hvor lokalrådene er inviteret. Vi deltager.

5. EVENTUELT.

Med venlig hilsen
01-12-2016
Bernt Salzwedell
Formand for Skævinge Lokalråd.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

22-11-2016

Trafiksikkerhed i Skævinge - Strøvej.

Lokalrådet har i dag fremsendt nedenstående til Trafik, Veje og Park hos Hillerød Kommune:

Hej nn,

Jeg blev ringet op i min ferie i uge 45 af Michael Porsgaard, der kunne fortælle mig, at stelerne på Strøvej vil blive fjernet, hvis Skævinge Lokalråd ville bekræfte dette over for jer.

Det være hermed sket.

Michael Porsgaard deltog i vores seneste lokalrådsmøde og kunne fortælle flere ”horror-historier” om, hvorledes bilister nærmest ”slås” om at komme først forbi stelerne.
En bilist valgte for eksempel at køre ”indenom”, altså op over fortovet, for at komme hurtigt videre.
Den enlige stele ud for Strøvej nummer 4 forvirrer udelukkende, da bilisterne ikke véd, om de skal respektere den eller bare køre over den.

Selv om vi i lokalrådet principielt gerne havde set, at vore ønsker om at have steler til rådighed på de af os foreslåede steder på Strø og med de korrekte markeringsbånd blandt andet i rødt, må vi bøje os for realiteterne, især, da vi selv via målinger har konstateret, at hastigheden ikke er blevet dæmpet (nærmest tværtimod, desværre…) ved brugen af stelerne, og at de anbragte steler faktisk skaber en lang række farlige situationer på Strøvej.

Det er så vores håb, at Hillerød Kommune her i det sidste regnskabskvartal af året kan finde penge til at få asfalteret Strøvej fra jernbaneoverskæringen og frem til bygrænsen nu, hvor de midlertidige lapperier efter opgravningerne i forbindelse med separatkloakeringen må være klar til endelig færdiggørelse, og i den forbindelse få malet hvide punkterede streger på strækningen (”2-1-vej”), så vi får en sikker vej til gavn for alle trafikanter.

I den forbindelse vil vi gerne henvise til vores skrivelse til dig, dateret den 23-10-2016, hvor vi skrev følgende:

"Strøvej.
Umiddelbart efter jernbaneoverskæringen i retning mod Strø var der etableret 4 stk. steler samt hvid opmærkning.
I dag står kun en stele tilbage, så den trafikdæmpende effekt er lig med nul. Faktisk forårsager den enlige stele mere usikkerhed.

Vi foreslår, at denne stele fjernes nu, og at hele installationens funktion nytænkes som beskrevet senere.

Længere fremme ad Strøvej, umiddelbart før indkørslen til Hvilegårdsparken, står der p.t. 3 steler, da den 4. stod i vejen for udkørsel fra privat grund. Endvidere er stelerne placeret så tæt på busstoppested, at det gør det uoverskueligt at passere stelerne, når bussen holder der umiddelbart foran stelerne.

Vi foreslår, at de 3 steler udskiftes med 3 steler med rødt bånd, sådan som vi kender dem fra Ny Harløse.
Dette skal ses som en midlertidig foranstaltning for at forbedre synligheden, ikke mindst i de kommende vintermåneder.

Hvad angår fremtiden, vil vi anbefale, at Strøvej fra jernbaneoverskæringen og ud til bygrænsen, dér hvor cykelstien ophører ind mod byen, anlægges som en ”2-1-vej”, altså med en kørebane i midten og stiplede linjer på begge sider til cyklister.

Dette vil betyde en væsentlig forbedring af trafiksikkerheden, ikke mindst for de mange skolebørn, der benytter Strøvej. Der er gennem de senere år kommet mange nye børn i trafikken efter etableringen af bebyggelsen Gersehaven, og i Hvilegårdsparken er der også kommet en ny ”børne- og ungdomsgeneration” til.

Såfremt loven/reglerne er sådan, at der ikke må parkeres på den del af kørebanen, der er cykelsti-delen, får vi samtidig løst problemet med de parkerede biler, der i dag blandt andet blokerer fortovene, så gående med rollator, barnevogne og kørestole ikke kan komme frem.

Efter opgravningen af Strøvej i forbindelse med separatkloakeringen er belægningen på Strøvej ikke særlig god, og vi ser frem til, at der lægges ny belægning på hele strækningen fra jernbaneoverskæringen og til bygrænsen, når de mange reparerede steder har ”sat” sig.

For os er det dermed en god lejlighed, når hele stykket skal asfalteres, at få lavet strækningen til en ”2-1-vej”, hvor vi så samtidig kan overveje, om der i lighed med i Ny Harløse skal opsættes et par sæt steler med rødt bånd på et par steder på Strøvej, hvor oversigtforholdene kunne forbedres herved.

De seneste trafiktællinger har vist, at den gennemsnitlige hastighed ved indkørslen til Skævinge fra Strø er alt for høj (hvilket også er tilfældet på Borupvej).

Vi anbefaler derfor, at der i lighed med Ny Harløse opsættes forbudsskilt med max. 40 km/timen gældende fra bygrænsen og på alle veje inden for hele byen, med undtagelser af de steder på sidevejene, hvor der kan være yderligere behov for nedsættelse af hastigheden."
----------------------------------------

Vi ser frem til hurtigst mulige realisering, før mørket for alvor sætter ind her i vintermånederne (hvilket det jo faktisk allerede er tilfældet…)

På vegne af Skævinge Lokalråd

Bernt Salzwedell, formand

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

17-11-2016

Trafiksikkerhed – kun i Hillerød by?

Nedenstående er sendt til Frederiksborg Amts Avis og Hillerød Posten i dag:

”Lad dette være en opfordring til alle Hillerøds byrådsmedlemmer samt de ansvarlige medarbejdere i Forvaltningen hos Hillerød Kommune om at tage en køretur i bil fra Hillerød via Harløse til Skævinge på en hverdagseftermiddag i øjeblikket ved omkring 17-tiden.

Man starter fra Hillerød i et lyshav hele vejen frem til først Ny Harløse og derefter Harløse, da der her – selv i landzone – er anbragt gadelamper, og hele vejen er der opsat dels steler, dels andre markeringer af vejens forløb. Afstanden fra den ene markering til den næste markering er meget lille, så det er flot udført af Hillerød Kommune. Alt foregår i røde og hvide farver, der er godt synlige, så det er nærmest en lykkesrus at køre på den strækning, ikke mindst nu, hvor det er mørkt fra omkring klokken 16:00, og når det er tåget/diset.

Rusen stopper imidlertid, lige så snart man har passeret Harløse og skal det sidste stykke til Skævinge. Her er der overhovedet ingen gadelamper, her er der kun cykelsti i den ene side, ingen form for belysning, og der er praktisk talt ingen form for markeringer af vejens forløb, heller ikke, hvor der er sving. Med andre ord: Her holder Hillerød op…

Og så er man ankommet på Herrens Mark, hvor man selv må famle sig frem i mørket og køre højest 40 km/timen for at kunne orientere sig. Og selv ved ankomst til Skævinge er der i byen ikke anbragt så meget som 1 fornuftig stele med rød markering af den type, som man finder på strækningen fra Hillerød til Harløse i massevis.

Vi har henvendt os til Hillerød Kommune flere gange i løbet af de seneste år for at få forbedret disse forhold, inden at vintermørket satte ind, men der er intet – absolut intet – gjort.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi føler os – for at udtrykke det mildt – prioriteret langt ned, hvad angår trafiksikkerhed i Skævinge. Anbringelsen af sådanne markeringer kan ikke koste alverden, set i relation til de omkostninger, der har været med etableringen af festbelysningen frem til Harløse og de mange steler, som er anbragt på samme strækning.

Tag nu og kør en tur på strækningen, kære politikere og forvaltningsfolk – hvis ellers I tør…”

På vegne af Skævinge Lokalråd

Bernt Salzwedell
Formand

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

01-11-2016.

DAGSORDEN TIL LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 02-11-2016 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

Efter som sidste måneds møde aflystes, og da der er sket forskelligt siden da til de fleste punkter fra den dagsorden, der var udarbejdet, er denne måneds dagsorden en opdatering af sidste måneds dagsorden.

1. LOKALRÅDSCAMP.
Emnet blev behandlet på byrådsmødet den 26-10-2016, og alle partier bakkede op om den fremtidige samarbejdsform. Detaljer herom kan læses i referat fra byrådets møde den 26-10-2016 på Hillerød Kommunes hjemmeside.

2. SEPARATKLOAKERING.
På byrådsmødet blev det vedtaget, at der skal udarbejdes en ny spildevandsplan, baseret på de principper, som Socialdemokratiet og Venstre har udarbejdet. Separatkloakering i Uvelse, Gørløse og Østbyen skal udføres efter de nye principper. Skævinge skal tilslutte sig efter den gamle plan, dog med en udvidelse af tilslutningsfristen frem til den 01-05-2024.

3. TRAFIKSIKKERHED.
Der foreligger nu et oplæg med en prioriteret liste over de tiltag, som alle lokalråd havde foreslået ved mødet med Hillerød Kommune. Vi har en høringsfrist frem til den 04-11-2016. Umiddelbart kan vi ikke se, at prioriteringen er foretaget blandt andet på basis af de gennemførte trafiktællinger, som vi havde bedt om.

Vi skal altså have afsendt vores kommentar til kommunen torsdag…
Med Vej og Trafik er det aftalt, at der bliver gjort noget ved stelerne i byen inden årets udgang, hvorefter vi drøfter videre tiltag for at øge trafiksikkerheden. Se også nedenstående notat, som vi har fremsendt til Hillerød Kommune om emnet.

Endvidere skal vi lige kigge på mulighederne for en ringvej nu, hvor Dyremosegrunden er udbudt til salg.

5. HILLERØD INTEGRATIONSFORUM.
Der afholdes møde den 29-11-2016 fra 17:00 til 19:00, hvor lokalrådene er inviteret. Vi deltager.

6. EVENTUELT.

Med venlig hilsen

01-11-2016

Bernt Salzwedell
Formand for Skævinge Lokalråd.

...........................................................................................
Notat, fremsendt til Hillerød Kommune (Vej og Trafik) den 23-10-2016

Trafiksikkerhed i Skævinge By.

Hvad kan vi gøre her og nu for at forbedre trafiksikkerheden i Skævinge by, mens vi venter på den kommende trafiksikkerhedsplan for samfund uden for Hillerød by i Hillerød Kommune?

Strøvej.
Umiddelbart efter jernbaneoverskæringen i retning mod Strø var der etableret 4 stk. steler samt hvid opmærkning.
I dag står kun en stele tilbage, så den trafikdæmpende effekt er lig med nul. Faktisk forårsager den enlige stele mere usikkerhed.
Vi foreslår, at denne stele fjernes nu, og at hele installationens funktion nytænkes som beskrevet senere.

Strøvej.
Længere fremme ad Strøvej, umiddelbart før indkørslen til Hvilegårdsparken, står der p.t. 3 steler, da den 4. stod i vejen for udkørsel fra privat grund.

Endvidere er stelerne placeret så tæt på busstoppested, at det gør det uoverskueligt at passere stelerne, når bussen holder der umiddelbart foran stelerne.

Vi foreslår, at de 3 steler udskiftes med 3 steler med rødt bånd, sådan som vi kender dem fra Ny Harløse.

Dette skal ses som en midlertidig foranstaltning for at forbedre synligheden, ikke mindst i de kommende vintermåneder.

Strøvej.
Hvad angår fremtiden, vil vi anbefale, at Strøvej fra jernbaneoverskæringen og ud til bygrænsen, dér hvor cykelstien ophører ind mod byen, anlægges som en ”2-1-vej”, altså med en kørebane i midten og stiplede linjer på begge sider til cyklister.

Dette vil betyde en væsentlig forbedring af trafiksikkerheden, ikke mindst for de mange skolebørn, der benytter Strøvej. Der er gennem de senere år kommet mange nye børn i trafikken efter etableringen af bebyggelsen Gersehaven, og i Hvilegårdsparken er der også kommet en ny ”børne- og ungdomsgeneration” til.

Såfremt loven/reglerne er sådan, at der ikke må parkeres på den del af kørebanen, der er cykelsti-delen, får vi samtidig løst problemet med de parkerede biler, der i dag blandt andet blokerer fortovene, så gående med rollator, barnevogne og kørestole ikke kan komme frem.

Efter opgravningen af Strøvej i forbindelse med separatkloakeringen er belægningen på Strøvej ikke særlig god, og vi ser frem til, at der lægges ny belægning på hele strækningen fra jernbaneoverskæringen og til bygrænsen, når de mange reparerede steder har ”sat” sig.

For os er det dermed en god lejlighed, når hele stykket skal asfalteres, at få lavet strækningen til en ”2-1-vej”, hvor vi så samtidig kan overveje, om der i lighed med i Ny Harløse skal opsættes et par sæt steler med rødt bånd på et par steder på Strøvej, hvor oversigtforholdene kunne forbedres herved.

De seneste trafiktællinger har vist, at den gennemsnitlige hastighed ved indkørslen til Skævinge fra Strø er alt for høj (hvilket også er tilfældet på Borupvej).

Vi anbefaler derfor, at der i lighed med Ny Harløse opsættes forbudsskilt med max. 40 km/timen gældende fra bygrænsen og på alle veje inden for hele byen, med undtagelser af de steder på sidevejene, hvor der kan være yderligere behov for nedsættelse af hastigheden.

Borupvej.
Der er p.t. opsat 2 x 4 steler på Borupvej.
Vi anbefaler, at disse udskiftes til samme type, som anvendes i Ny Harløse.

Endvidere bør der, under hensyntagen til, at der er kommet et større nyt boligkvarter til længere ude af Borupvej (Kaj Sommers Vej), hvor der nu også er en daginstitution, sikres trafikdæmpning med 4 steler umiddelbart før Kaj Sommers Vej i retning Borup.

Ved samme lejlighed vil det være godt for den gående trafik, at der blev etableret som minimum en fodgængerovergang, så skolebørn og andet godtfolk kan komme over på fortovet på den side, hvor der er etableret fortov.

Og så må vi se på, om en ”2-1-vej” vil være en fordel også for Borupvejs vedkommende.

Dette får også betydning, når der kommer flere boliger til på arealet omkring Dyremosegaard, som Hillerød Kommune har sat til salg, hvorefter et pænt stykke af Borupvej skal kun klare trafikken, både den gående, den cyklende og den bilende, fra dette areal.

Hovedgaden.
Der er p.t. opsat 2 x 4 steler på strækningen.
Vi foreslår, at disse udskiftes med steler som i Ny Harløse her og nu.
Hvis det skulle vise sig, at der er penge til overs på kommunens budget i år til asfalt, vil vi anmode om at få lavet den forhøjning af kørebanen i krydset Ny Harløsevej / Hovedgaden / Jernbanevej, som sikrer, at hastigheden nedsættes væsentligt her, hvor alle former for trafikanter i dag er i risiko for at komme ud for en ulykke.
Som illustration anbefaler vi, at man tager udgangspunkt i den trafikdæmpning, som er gennemført i Strø By.

Ny Harløsevej.
Ny Harløsevej har længe været forsynet med forbudstavler med 40 km/timen, og der er en række hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af gamle, slidte steler og faststående indskrænkninger af kørebanen.
Dette er en fin ordning, da man her finder skole, idrætsanlæg, plejehjem og ny boligområder, men en renovering af foranstaltningerne er tiltrængt.

Også her vil vi gerne diskutere, om det ville være en fordel, ikke mindst for de mange cyklende, på sigt at få strækningen lavet om til en ”2-2-vej”.

Meløsevej.
Her er der p.t. ingen steler, men udelukkende ”bump” umiddelbart efter ankomst til Skævinge efter første sving.
Da der er en del børn, der krydser vejen for at komme til Toftevænget / Stjerne-vænget og stien mod Store Lyngby, anbefaler vi etablering af steler a la Ny Harløse på dette sted.
------------------------------------------------------------------------------------------

Sammenfattende er vi af den mening, at nye, tydeligere steler vil bidrage til at dæmpe trafikken, ikke mindst her i den mørke del af året.

”2-1-veje” er efter vores opfattelse en god fremtidsinvestering, hvor det af dagspressen er fremgået, at man er i gang med at etablere omkring 800 km af denne type alene i Jylland.

Og her vil vi gerne ”være med på vognen” så hurtigt som muligt, da der i princippet blot er tale om maling og ikke andre tunge anlægsarbejder.

Og så gør det jo ikke noget, at der inden for kommunen, hvor dette er muligt, anvendes samme former for trafiksikkerhedsregulering på strækninger som for eksempel Harløsevej fra Hillerød til Skævinge, så det er let at orientere sig, ikke mindst på vejene gennem de små samfund.
-----------------------------------------------------------------------
På vegne af Skævinge Lokalråd
Bernt Salzwedell, formand

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

06-10-2016

SEPARATKLOAKERING

Skævinge Lokalråd har netop sendt nedenstående til Frederiksborg Amts Avis og Hillerød Posten:

Læserbrev angående ”husejere slipper for tvungen separatkloakering”.

”Festen kommer ikke til Skævinge”.

Den 05-10-2016 kunne man i dagspressen læse, at nu slipper husejerne i Hillerød for tvungen separatkloakering.

Det er ikke korrekt. Ifølge udtalelser fra flere politikere fastholdes den tvungne separatkloakering for de borgere i Skævinge, der allerede har fået et ”varsel om påbud”. Man har ikke fået et endeligt påbud, og vi har fået forklaret, at der en juridisk forskel på dette. Vi skal derfor bede de partier, der vil ændre på projektet, om at forklare os, hvilken betydning dette vil have for borgerne i Skævinge, før vi overvejer, hvilke skridt af juridisk art vi bliver nødt til at foretage nu.

Hvad angår de bærende principper, som man åbenbart er blevet enige om, og der er flertal for, har vi følgende kommentarer:

Fælles løsninger og fælles finansiering.

Dette må betyde, at den fælles kasse dækker de udgifter, som borgerne i Skævinge vil få i tilfælde af tvungen tilslutning, da disse udgifter jo er en følge af kommunale fejlbeslutninger.

Først var det ”kampen” for 3.200 berørte, så blev det 1.500 berørte – og nu er det så 90 berørte…

Frivillig tilslutning er udgangspunktet.

Ingen regler uden undtagelse. Og det blev så Skævinge, ligesom det var tilfældet omkring fjernvarmen, hvor kommunen dog i den sidste ende fandt en mere eller mindre tilfredsstillende løsning for borgerne i Skævinge.

Kommunen går forrest.

Det er ikke noget nyt. Det var kommunen, der besluttede at sætte arbejderne i gang i Skævinge før alle andre steder – og det betaler vi så prisen for nu. En pris på rundt regnet i alt 3.600.000 kr. for 90 parceller.

Forstærket oplysning om mulighederne for inddragelse af grundejerne.

I forbindelse med varsel om påbud er der til kommunen fremsendt indsigelse, uden at kommunen har besvaret dette. Endvidere har de daværende beslutningstagere ikke inddraget de berørte under processen, men udelukkende overladt det til medarbejdere fra Hillerød Forsyning at informere om processen på ordentlig vis. Det vil være en helt ny stil, hvis kommunens medarbejdere og politikere vil ændre stil fremover – selv om det ikke vil ændre forholdene for Skævinge.

Grundig analyse af udfordringer og løsningsmuligheder i stærkt befæstede områder.

Skal der bygges en mur omkring Skævinge?

Der skal lyde en stor tak for alle de råd og udtalelser fra formanden for Miljø- og Teknik har givet os undervejs, som nu er overflødige i det videre forløb.

PS. Måske opstiller Skævingedemokraterne alligevel til næste kommunevalg J.

 

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

På vegne af Skævinge Lokalråd

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

03-10-2016

DAGSORDEN TIL LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 05-10-2016 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

1. LOKALRÅDSCAMP.

Hillerød Kommunes Økonomiudvalg skal komme med oplæg til det videre forløb, og dette skulle behandles på byrådsmødet den 28-09-2016. Dette skete ikke, da punktet ikke var på dagsordenen…

2. SEPARATKLOAKERING.

Borgmester Dorte Meldgaard har på vores henvendelse givet os en status på projektet den 21-09-2016. Denne har vi lagt på vores hjemmeside www.skaevinge.dk og på Facebooksiderne ”Skævinge Lokalråd” og ”Dit Skævinge”.

På byrådsmødet i oktober 2016 skal det besluttes, hvad der skal ske videre i Skævinge, Gørløse, Uvelse og Hillerød Øst.

3. TRAFIKSIKKERHED.

På et møde med Hillerød Kommune, Vej og Trafik og de øvrige lokalråd uden for Hillerød blev vi orienteret om forløb og indhold i den nye Trafiksikkerhedsplan for områderne uden for Hillerød By. De deltagende lokalråd havde forlods indleveret i alt 82 ønsker til trafiksikkerhedsmæssige tiltag, som ønskes gennemført. I gruppearbejder skulle vi udvælge i alt 30 af disse og foretage en prioritering. Vi udvalgte 31, men opfordrede konsulenterne/rådgiverne fra VIATRAFIK til at foretage prioriteringen. Der arbejdes nu videre med et oplæg, hvor vi som Lokalråd vil blive hørt, før forslaget sendes videre til politisk behandling. Høring kan forventes at finde sted i første kvartal af 2017…

Fra Skævinge Lokalråds side fremførte vi, at der ved prioriteringen blandt andet bør tages udgangspunkt i de trafiktællinger, der jævnligt foretages i de berørte områder.

Lokalrådet har den 21-09-2016 fremsendt 7 mails til GIV ET PRAJ (givettip@hillerod.dk) angående:

a.       Manglende byskilt ved ankomst til Strø fra Strø Bjerge.

b.       Manglende 50 km-skilt ved ankomst til Skævinge ad Meløsevej.

c.       Manglende byskilte (2 stk.) ved ankomst til Skævinge ad Borupvej.

d.       Manglende ”hajtænder” ved udkørsel fra Gersehaven til Hvilegårdsparken.

e.       ”Bump” ved hver ende af den nyasfalterede strækning på Borupvej i byen.

f.        Nye refleksbånd på steler (delvist sket på Borupvej).

g.       Stoppet brønddæksel stadigvæk ved regnskyl på Strøvej umiddelbart efter jernbaneoverskæringen.    

4. HILLERØD SLOTSSØ BYFEST.

Afholdes den 09.-11.06.2017 i Hillerød.

Lokalrådet opfordrer alle interesserede til at melde sig via artikler i dagspressen.

5. HILLERØD INTEGRATIONSFORUM.

Der afholdes møde den 29-11-2016 fra 17:00 til 19:00, hvor lokalrådene er inviteret.

Efter at have erfaret i en redegørelse fra borgmester Dorte Meldgaard den 21-09-2016, at der vil komme flygtninge til Skævinge (Dyremosegaard) i løbet af sidste kvartal af 2016 og første kvartal 2017, regner vi med at deltage i dette møde for at erfare, hvad vi kan medvirke til i denne forbindelse.

6. EVENTUELT.

 

Med venlig hilsen

 03-10-2016

 Bernt Salzwedell

 Formand for Skævinge Lokalråd.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

26-09-2016

SEPARATKLOAKERING

I dag (26-09-2016) har Lokalrådet fået nedenstående svar fra borgmester Dorte Meldgaard på vores henvendelse omkring separatkloakeringen her i Skævinge og om hele forløbet, som det ser ud lige nu.

Vi håber, at det kan bidrage til at give ikke mindst de berørte en idé om, hvad der skal/kan ske i de næste måneder i forbindelse med dette projekt:

”Til lokalrådet,

Det er rigtigt, at det er svært at finde rundt i, hvad der sker på området separatkloakering/spildevandsplan. Jeg svarer muligvis ikke på alle jeres spørgsmål, men jeg vil forsøge at skitsere, hvordan situationen er nu. Da ikke alt er afklaret, vil der også først komme svar senere.

Før sommerferien besluttede Byrådet – efter opfordring fra Forsyningens bestyrelse – at revurdere de områder i den gældende spildevandsplan, hvor separatkloakering ikke var i gang. De områder, hvor separatkloakering er i gang er følgende: Skævinge, Hillerød Øst, Uvelse og Gørløse. De er i gang på mange forskellige niveauer. Nogle steder er der blevet gravet, og andre steder havde Forsyningen forberedt og beregnet en masse. Alle andre områder blev altså besluttet revurderet i forbindelse med udarbejdelsen af en ny spildevandsplan – som vi besluttede at ville udarbejde i 2017. Udskydningen af de øvrige projekter er altså baggrunden for, at antallet af berørte husstande i den gældende spildevandsplan har bevæget sig fra ca. 3200 til ca. 1600.

Der er flere årsager til beslutningen om at udskyde resten af spildevandsplanen. Blandt andet, at der er kommet en lovændring, som betyder, at Forsyningen må gå ind og lave mere specifikke beregninger i de udpegede områder – inden udpegningen og ikke først når projekterne skal i gang – lidt simpelt fortalt.

Samtidig blev det besluttet, at vi efter sommerferien skulle træffe beslutning om, hvad der skulle ske i de fire områder, hvor arbejdet er i gang. Den sag blev udsat til oktober, hvilket betyder, at Økonomiudvalget og Byrådet har en sag på dagsordenen i næste måned, hvor vi skal træffe beslutning om, hvad der skal ske i Skævinge, Gørløse, Uvelse og Hillerød Øst.

Det er vist så vidt, jeg kan komme den del af jeres spørgsmål – og så kan jeg henvise til Louises svar om, at Forsyningen naturligt nok afventer den politiske beslutning.

Så spørger du ind til varsler og påbud, og der har jeg fået følgende svar fra Forvaltningen:

”De berørte borgere i Skævinge fik varsel om separatkloakering den 15. februar 2016, da Hillerød Forsyning var færdige med anlægsarbejdet, og det derfor var muligt at foretage arbejdet med separatkloakering på egen grund.

Det nye retsgrundlag (separatkloakering) træder først i kraft, når der er meddelt påbud. Et varsel er ikke juridisk bindende. I varslet er det beskrevet, at det skal ses som en høring, og husejerne havde mulighed for at komme med indsigelser i 4 uger. Vi har ikke modtaget indsigelser. Det er også beskrevet, at påbuddet endnu ikke er meddelt.

Tidsfristen den 1. maj 2018 blev sat af byrådet i forbindelse med vedtagelse af spildevandsplan 2013-2016 den 31. april 2014. Påbud der ville blive udstedt før 1. maj 2017 ville derfor alle have en frist på 1. maj 2018. Herefter vil fristen afhænge af, hvornår Hillerød Forsyning er færdig med anlægsarbejdet. Byrådet besluttede, at fristen efter 1. maj 2018 skulle være 1 år fra skelbrønden var sat.”

Når Byrådet har truffet beslutning om, hvad der kommer til at ske i bl.a. Skævinge, vil vi sørge for at kommunikere til de borgere, der bliver berørt af beslutningen.

Jeg håber, svaret var en lille smule afklarende, og det er naturligvis helt i orden, at du bruger det i Lokalrådets kommunikation.

Med venlig hilsen

Dorte Meldgaard

Borgmester

----------------------------------

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27

Mobiltlf: 72 32 00 03

E-mail: dome@hillerod.dk

www.hillerod.dk

Lagt på hjemmeside www.skaevinge.dk og på facebooksiderne ”Skævinge Lokalråd” og ”Dit Skævinge” den 26-10-2016 af Bernt Salzwedell.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

22-09-2016

SEPARATKLOAKERING I SKÆVINGE.

I går, den 21-09-2016, skrev vi til Louise Colding Sørensen omkring emnet og modtog samme dag nedenstående tilbagemelding fra Louise:

"Tak for din mail. Jeg sidder lige nu i Sverige på en dårlig netforbindelse, men jeg kan da sige, at jeg før sommerferien bad borgmesteren om at indkalde byrådets partier til forhandling, og at det er grunden til at det hele står lidt stille nu. Det videre forløb ligger på borgmesterens bord.

Jeg vil derfor opfordre dig til at sende din mail til Borgmesteren, som bør være den der sidder med et overblik.

Hillerød Forsyning har lige nu sat de fleste af vores tiltag vedrørende separatkloakering i bero, da vi har vurderet at det vil være rettidig omhu i forhold til den politiske forvirring, der hersker lige nu.

Af samme grund kommer Hillerød Forsyning heller ikke ud med reviderede oversigter eller nye oplysninger. Vi har dem ganske enkelt ikke selv, før vi kender vilkårene ud fra den beslutning, byrådet ender med at vedtage.

Med venlig hilsen
Louise Colding Sørensen”.
--------------------------------------------------------------------------
På baggrund af ovenstående har Skævinge Lokalråd derfor fremsendt vores mail fra i går til borgmester Dorte Melgaard i dag.

Med venlig hilsen
Bernt Salzwedell
Formand for Skævinge Lokalråd

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

21-09-2016

Skævinge Lokalråd har i dag sendt nedenstående til Louise Colding Sørensen hos Hillerød Forsyning omkring projektet separatkloakering for at få afklaret det videre forløb for de berørte her i Skævinge:

"Kære Louise,

Vi prøver jo at følge så godt med som muligt omkring dette projekt, både via dagspressen og jeres hjemmeside, men vi må blankt erkende, at det efterhånden er svært for os at konkludere noget som helst omkring det videre forløb, ikke mindst for de berørte her i Skævinge by.

Vi har forstået, at behandlingen af hele projektet (spildevandsplan/separatkloakering), der skal ske i byrådet, er blevet udskudt flere gange, da man åbenbart afventer yderligere oplysninger for at kunne afgøre det videre forløb, og det er jo altid klogt at indhente så meget viden og kompetence, før man beslutter sig for en løsning i denne størrelsesorden.

Nu er situationen i praksis jo den, at alle omkring 90 parceller her i Skævinge, der skal separatkloakere, har fået udført de kommunale arbejder frem til deres parcel og har modtaget ”varsel om påbud…”, og ud fra dette stiller vi/de en række spørgsmål til det videre forløb, som vi gerne vil have din stillingtagen til:

1. Antal ”ramte” af projektet.

Fra starten hørte vi om et samlet tal af parceller i hele Hillerød Kommune, der skulle separatkloakere, på cirka 3.200.

På det seneste har vi forstået, at dette tal er blevet revurderet, så det nu ”kun” er cirka 1.500 parceller, der skal separatkloakere.

Det reducerede antal skyldes, så vidt vi har forstået, at man har fået ny viden om behovet for separatkloakering.

• Er der nogen ny viden, der kan have indflydelse på, om de 90 (det var vist antallet her i Skævinge) herude fortsat skal tilsluttes, eller er der nogle i Skævinge, der alligevel ikke behøver det ?
• Tidligere var der en oversigt på nettet, hvor man kunne se, hvilke parceller der skulle separatkloakere, og hvilke, der ikke skulle. Den benyttede vi os af her i Skævinge. Er denne oversigt blevet revideret efter det nye antal, der skal separatkloakere?

2. Påbud om tilslutningspligt og -frist.

Alle berørte her i Skævinge har fået tilsendt ”Varsel om påbud”, der forklarer, at de berørte skal tilslutte sig senest den 01-05-2018.

• Vi har fået at vide, at der ud over dette varsel skal fremsendes et decideret ”påbud” , før et sådan er juridisk gældende. Er det korrekt?
• Når et sådant påbud fremsendes, vil det så indeholde samme frist, eller vil der være tale om en forlænget frist som følge af projektets udskydelse?

3. Finansiering / Løsningsmuligheder.

Efter vores kendskab svinger de beløb, som de berørte parceller skal betale i forbindelse med tilslutningen, mellem 30.000 og op til 150.000, for nogles vedkommende måske mindre beløb.

Alene af den årsag er mange berørte nødsaget til at finde frem til en finansiering af disse omkostninger, og her spiller det også en væsentlig rolle, hvor længe der skal spares op, afhængig af tidsfristen og af lånemulighederne.

• Arbejder Hillerød Forsyning fortsat på at kunne tilbyde de berørte en finansieringsordning?

Er der i mellemtiden kommet andre løsningsmuligheder for de berørte i forhold til det allerede udmeldte for de berørte her i Skævinge?

• Man fornemmer af dagspressen og udtalelser fra Teknisk Udvalgs medlemmer, at der tilsyneladende er flere løsningsmuligheder for de berørte end først antaget. Gælder de også for de berørte her i Skævinge, at nogle måske kan gennemføre andre løsninger til et meget lavere beløb?

4. Frivillighed.

Vi har forstået, at det ikke mindst politisk diskuteres, om en tilslutning fortsat skal være tvungen, eller om der kan blive tale om en frivillig tilslutning.

• Såfremt løsningen/beslutningen bliver, at tilslutning er frivillig, hvilke konsekvenser vil det så have for det allerede udførte projekt i Skævinge? For eksempel rørdimensioner og gennemstrømning?
• Kan det i bekræftende fald tænkes, at der så skal graves op en gang til på Strøvej og de øvrige berørte sideveje?

5. Reparation af berørte veje.

Indtil nu er de berørte sideveje blevet asfalteret tilfredsstillende for det meste. Der har været et par henvendelser om udbedring, men det skulle være løst nu.
Selve Strøvej henligger fortsat med en foreløbig udbedring efter opgravningerne og afventer, så vidt vi véd, et års tid, hvor asfalten skal ”sætte” sig, inden den endelige asfaltering gennemføres.

• Kan vi regne med, at hele Strøvej fra jernbaneoverskæringen og frem til bygrænsen mod Strø bliver ny-asfalteret, hvad både selve vejen og faktisk også fortovene kunne trænge meget til ?
• Vi vil gerne opfordre til, at man inden igangsætningen af dette tager højde for en ny placering af steler og opmærkninger på denne strækning, som vi har bedt Vej og Trafik om at gennemføre, så dette kan gøres på den bedste økonomiske måde på én gang.

6. Forventninger.

Uden på nogen måde at gå ind i det politiske, vil vi gerne høre, om du ser mulige ændringer i projektet her i Skævinge som følge af ændrede beslutninger fra politisk side, herunder ændret tidshorisont, eller som følge af ændringer i lovgivningen omkring separatkloakeringen eller nye tekniske vurderinger.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vi synes, at det er en god idé at give de berørte, og for den sags skyld også de øvrige borgere her i Skævinge, den bedst mulige information omkring projektet og dets betydning for os alle, baseret på god faktuel viden. Det giver ro og tryghed at have kendskab til det videre forløb, hvilket er til gavn for os alle, også for Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune og samarbejdet med blandet andet Skævinge Lokalråd.

Vi ser derfor frem til din tilbagemelding, som vi gerne, hvis du siger ja hertil, vil lægge ud på vores hjemmeside www.skaevinge.dk og vores facebooksider ”Dit Skævinge” og ”Skævinge Lokalråd”

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell
På vegne af Skævinge Lokalråd".
------------------------------------------------------------
PS: Er der nogle af de berørte, der har modtaget anden information omkring det videre forløb, vil vi meget gerne høre om dette, så også andre kan få glæde af dette. Kontakt mig i givet fald på bernt@salzwedell.dk.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

20-09-2016

Skævinge Lokalråd og en række andre foreninger i Skævinge har fået tilsendt Hillerød Kommunes ”Forlig om budget 2017-20”, og af dette fremgår det blandt andet under punkt 22:

”Kultur og Idræt

22.  Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus.

Forligspartierne anerkender det store arbejde med helhedsplanen, som de lokale, frivillige aktører har gjort, og er enige om at understøtte skabelsen af helt nye rammer for kultur, idræts- og fritidslivet i Skævinge.

Derfor afsættes midler fra og med 2018 til et bygge- og udbudssprogram for Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus. Helhedsplanen er ambitiøs, og det nye anlæg forventes at blive en arena for borgerinitiativer og samskabelse på højt plan, når aktiviteter og frivillig indsats samles i centrum af byen. Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus forventes at få markant effekt for tilflytning, livskvalitet, trivsel og sundhed i Skævinge.”

--------------------------------------

På vegne af Skævinge Lokalråd vil jeg gerne have lov til at sige tak til alle de gode mennesker fra foreningerne i Skævinge, der har deltaget ved udarbejdelsen af forslag, ved mødedeltagelse med kommunen og ved aktiv indsats på frivillig basis har bidraget til, at vi er kommet hertil nu.

Vi er ikke i mål, men rejsen derhen er påbegyndt. Det er vores håb, at alle interesserede vil følge den videre proces og gerne komme med input, der kan gavne projektet.  

Samtidig er det godt at have oplevet et positivt samarbejde i arbejdsgruppen med deltagere fra Hillerød Byråd (Peder Bisgaard og Hanne Kirkegaard) samt repræsentanter fra Hillerød Forvaltning og Rådgivningsfirmaet. Det lover godt for fremtiden.

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

11-09-2016

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 07-09-2016 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

1. NYT SIDEN SIDSTE MØDE.

Ingen nye emner.

2. LOKALRÅDSCAMP.

Referatet fra lokalråds-campen blev diskuteret. Det videre forløb er, at Hillerød Kommunes Økonomiudvalg skal komme med oplæg til det videre forløb.

3. KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSHUS SKÆVINGE.

 Som det fremgår af budgetforligsteksten, er man positive over for etableringen af et sådant hus, og der er afsat midler i 2018 til en udbudsfase. Hvis alt går vel, vil der kunne ske indvielse i 4. kvartal 2021. Teksten fra budgetforliget lægger vi ud på hjemmesiden samt på facebooksiden.

 4. BUDGET HILLERØD KOMMUNE 2017.

Vi har ikke haft tid til at gennemlæse hele budgetforliget, men hæfter os blandt andet ved, at der skal skæres i vedligeholdelse af veje. Det er ikke gode nyheder for os. Det er også interessant, at cykelstien fra Hillerød til Nødebo vil få belysning, mens vi ikke kan få belyst cykelstien fra Harløse til Skævinge.

5. SEPARATKLOAKERING.

Vi tager kontakt til Andreas Rose hos Hillerød Forsyning for at høre om den seneste udvikling i projektet. Betyder udskydelsen af projektet for eksempel, at den påbudsfrist (01-05-2018), som er meddelt de borgere i Skævinge, der er omfattet af separatkloakeringen i Skævinge, vil blive forlænget? Kan der forventes frivillighed omkring tilslutning? Er der blandt de 1.500 af de oprindelige 3.400 berørte nogle i Skævinge, der ikke burde have været omfattet af projektet?

6. TRAFIKSIKKERHED.

Vi afventer tilbagemelding fra Hillerød Kommune om det videre forløb af udarbejdelsen af den nye Trafiksikkerhedsplan for alle områder uden for Hillerød By. Der går sikkert et godt stykke tid, før vi får nogle konkrete planer. I mellemtiden vil vi fortsat melde ind dels via ”giv et praj” og dels via direkte kontakt til Vej og Trafik om alle de mangler, som vi konstaterer i dagligdagen, også baseret på borgernes henvendelser enten direkte til os eller i dagspressen.  

7. DIT SKÆVINGE.

Vi kunne godt ønske os, at facebooksiden ”DIT SKÆVINGE” kunne blive struktureret på en sådan måde, at der kunne vises flere ”kategorier” på en forside, så man kunne finde frem til emner som ”ARRANGEMENTER i SKÆVINGE”, ”NYT FRA FORENINGERNE”, ”SAVNET OG FUNDET” etc., sådan at en meddelelse ikke bare ”drukner” i løbet af en dags informationer af alle mulige slags. Vi tager kontakt til sidens ”bagmand/bagmænd” J.

8. FRIVILLIG FREDAG.

30-09-2016 15:00-18:00 i Støberihallen. Vi kan ikke finde tid til deltagelse, men kan kun opfordre interesserede til at tilmelde sig.

9. HILLERØD INTEGRATIONSFORUM.

Vor deltagelse heri afhænger af status på flygtningesituationen på nuværende tidspunkt. Det er umiddelbart uklart for os, om der fortsat bliver behov for at huse flygtninge i Skævinge.  Det prøver vi at få afklaret i første omgang.

10. EVENTUELT.

Det blev nævnt, at det ind imellem kan være svært at cykle på cykelstierne, da der skal køres slalom mellem ganske pæne portioner af hestepærer. Er det i grunden tilladt at ride på en cykelsti? Uanset dette bør der vel gælde det samme som for hunde, at det er ejerens pligt at fjerne efterladenskaberne.

Med venlig hilsen

 Bernt Salzwedell

 Formand for Skævinge Lokalråd.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

08-08-2016

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 08-06-2016 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

1.       Fremtidige møder mellem lokalråd og Hillerød Kommune.

Det første fællesmøde med ny struktur blev afholdt den 11-06-2016. Jan og Carsten deltog.

Mødet var inspirerende, og vi forventer os en bedre samarbejde fremover.

2.       Status på projektet ”Helhedsplan Skævinge Kultur og Idræt”.

Endelig indstilling til politikerne fra Hillerød Kommune foreligger nu.

3.       Separatkloakering i Skævinge.

Ud fra de seneste udmeldinger afventes byrådsmøde ultimo august.

4.       Trafiksikkerhed.

Vi afholder møde med en trafiksikkerhedsekspert samt en medarbejder fra Vej & Trafik på Føllegård den 24-08-2016 for at drøfte input til den kommende trafiksikkerhedsplan samt de øvrige udeståender…

5.       Dyremosegård.

Lokalrådet har modtaget en såkaldt nabohøring via mail den 03-06-2016 omkring opførelse af 8 midlertidige pavilloner på matrikel nr. 23 a, Ny Harløsevej 40, Skævinge.  Vi har ingen yderligere kommentarer til dette.

6.       Frivilligprisen 2016.

Forslag hertil skal være Kommunen i hænde senest den 15-08-2016 klokken 12:00. Har vi forslag til kandidat(er) ud over os selv J ?

7.       Eventuelt.

Intet at bemærke

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Næste møde er den 07-09-2016 klokken 19:00 på Føllegård.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lagt på Facebooksiderne og hjemmesiden den 08-08-2016 af Bernt Salzwedell.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

07-06-2016.

DAGSORDEN LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 08-06-2016 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

1.       Fremtidige møder mellem lokalråd og Hillerød Kommune.

Det første fællesmøde med ny struktur afholdes den 11-06-2016. Jan og Carsten deltager fra os.

Som et led i forberedelsen har Jule Fischer-Nielsen fra Hillerød Kommune kontaktet Bernt for at høre om samarbejdet med kommunen omkring følgende:

-          ”Helhedsplan Skævinge Kultur og Idrætshus” (positivt samarbejde ifølge Bernt).

-          ”Busdrift Hillerød Vest” (blev ikke indkaldt til høring ved de seneste ændringer).

-          ”Trafiksikkerhed” (Negativ oplevelse grundet manglende tilbagemelding fra ”Vej og Trafik”).

Vi får indledningsvis 1 minut til at supplere det materiale, som vi har fremsendt tidligere…

2.       Status på projektet ”Helhedsplan Skævinge Kultur og Idræt”.

Vi afventer kopi af den endelige indstilling til politikerne fra Hillerød Kommune.

3.       Separatkloakering i Skævinge.

Andreas Rose har kontaktet Bernt den 07-06-2016 for at høre, om der er anlæg, der er færdigmeldt af ejerne, og om hvad det har kostet at blive koblet på.  Bernt har lagt denne forespørgsel ud på ”Dit Skævinge” i dag den 07-06-2016.

4.       Trafiksikkerhed.

Den 28-04-2016 har vi sendt mail til Hillerød Kommune, da vi ikke er tilfredse med den redegørelse, vi fik den 29-03-2016 fra Forvaltningen. Vi blev lovet svar i mail fra samme dato, men det foreligger ikke pr. dags dato (07-06-2016). Igen et eksempel på, at det kniber med samarbejde/kommunikation mellem os og kommunen.

5.       Dyremosegård.

Lokalrådet har modtaget en såkaldt nabohøring via mail den 03-06-2016 omkring opførelse af 8 midlertidige pavilloner på matrikel nr. 23 a, Ny Harløsevej 40, Skævinge.

Dispensation kan først gives, når der er forløbet 2 uger, efter at kommunen har udført en naboorientering. Synspunkter/bemærkninger skal fremsendes til Hillerød Kommune senest den 20-06-2016. 

 

Siden er designet med www.e-hjemmeside.dk

[ Login ]