Menu

| Forside

Skævinges historie
| Lokalrådet
| Landsbyvisioner 2020
| Det er sket
| Foreninger
| Institutioner
| Referater 2013 og 2014
| Referater 2010-2012
| Debat forum
| Links

Vision: Et blomstrende samfund

Denne hjemmeside er også din: 

Har du forslag til hjemmesidens indhold, så skriv til os på mail bernt@salzwedell.dk

Med venlig hilsen

Skævinge Lokalråd

"- et godt råd..."

                  Senest nyt:

Seneste nyt:

07-11-2017:

DAGSORDEN TIL LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 08-11-2017 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

1. KOMMUNEPLAN 2017.

Vi har ikke modtaget svar på vores Høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2017 endnu. Dette sker først, når sagen bliver behandlet i Byrådet.

Da vi har gjort indsigelse angående Bymidteplan for Skævinge, bør vi se på, hvad en sådan bør indeholde i en ny udgave, der kan komme med i Forslag til Kommuneplan 2017, inden denne vedtages.

Skal vi nedsætte arbejdsgruppe?

2. MØDE MED JULIE FISCHER-NIELSEN (HILLERØD KOMMUNE – KULTUR OG UDVIKLING) OM LOKALRÅDSARBEJDET.

Julie vil gerne deltage i lokalrådsmøde for at høre om vores opgaver i øjeblikket og samtidig samle input til det kommende dialogmøde med alle lokalråd i kommunen. Julie deltager i mødet onsdag den 08-11-2017.

3. HELHEDSPLAN.

Afventer ny mødedato.

4. TRAFIKSIKKERHED.

Der har været afholdt fysisk gennemgang af trafikforholdene i Skævinge med 2 repræsentanter fra Socialdemokratiet.

I den forbindelse blev der indgivet mindst 10 ”Borgertip” om mangler på vejene i Skævinge.

Tirsdag den 07-11-2017 behandler Miljø- og Teknikudvalget under punkt 1 ”Strøvej – Etablering 2 minus 1 vej på Strøvej”.

5. UDPEGNING AF REPRÆSENTANT FRA LOKALRÅDET TIL FØLLEGÅRD ALIVE.

- Jan er udtrådt af bestyrelsen i Føllegård Alive og er medlem af Skævinge Lokalråd.

- Henning er formand for Føllegård Alive og medlem af Skævinge Lokalråd.

- Carsten er opstillet til KV17 og må i tilfælde af valg udtræde af Skævinge Lokalråd.

- Bernt er suppleant i Føllegård Alive og formand for Skævinge Lokalråd.

- Jens er medlem af Skævinge Lokalråd.

- Frank er medlem af Skævinge Lokalråd.

-Et bestyrelsesmedlem fra Føllegård Live har vist interesse for at blive medlem hos Skævinge Lokalråd.

 

Måske skal vi finde frem til en midlertidig løsning frem til generalforsamlingerne i henholdsvis Føllegård Alive og Skævinge Lokalråd?

 

6. LOKALRÅDENE PÅ HILLERØD KOMMUNES HJEMMESIDE.

Er nu rettet til, hvad angår Skævinge Lokalråd.

7. KOMMUNEVALG 2017 (21-11-2017).

11 ud af 11 partier har bekræftet deltagelse på vælgermødet på Skævinge Kro torsdag den 16-11-2017 klokken 19:00.

Lokalrådet udvælger indkomne forslag til spørgsmål til panelet, som partierne herefter får tilsendt inden mødet.

Valg af ordstyrer.

8. HENVENDELSE FRA DR MED FOKUS PÅ FRIVILLIGHED I KOMMUNER.

Er videresendt til ISS (Lasse Petersen).

9. NABOHØRING.

Stillingtagen til høringsforslag, modtaget i oktober.

10.EVENTUELT.

Kan vi undvære hjemmesiden, når vi har en side på Facebook? Skal under alle omstændigheder revideres. Carsten tager dette op på næste møde.

Det er planlagt, at vi afholder et lukket lokalrådsmøde onsdag den 06-12-2017. Lukket dagsorden vil blive fremsendt i tide ????.

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd.

20-10-2017:

KOMMUNEVALG 2017 – VALGMØDE I SKÆVINGE.

Kære medborgere,

Lokalrådet afholder vælgermøde på Skævinge Kro torsdag den 16-11-2017 klokken 19:00, hvor alle er velkomne (gratis entré ????).

I den forbindelse vil vi gerne bede jer om at tænke over, hvilke spørgsmål I gerne vil have besvaret af alle partierne i en indledende runde.

Send derfor meget gerne jeres spørgsmål til mig på bernt@salzwedell.dk SENEST DEN 01-11-2017.

Vi vil herefter behandle spørgsmålene på vores næstkommende lokalrådsmøde onsdag den 08-11-2017 og sende de udvalgte spørgsmål til politikerne/partierne umiddelbart efter, hvorefter vi forventer kortfattede og klare svar fra kandidaterne ved mødet.

Vi har valgt denne metode for at sikre, at de emner, der interesserer flest borgere i Skævinge, med sikkerhed bliver behandlet på mødet, før de enkelte partier præsenterer deres valgoplæg, og før der bliver lejlighed til at stille individuelle spørgsmål senere på aftenen i spørgerunden.

Vi ser derfor frem til gode, konkrete spørgsmål fra jer til alle partier – og et godt valgmøde den 16-11-2017 – inden valgdatoen, der er tirsdag den 21-11-2017.

På vegne af Skævinge Lokalråd

Bernt Salzwedell, formand.

-----------------------------------------------------------------------------------------

11-10-2017:

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 11-10-2017 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

---

MØDET AFLYST, DA DER VAR INDLØBET AFBUD FRA 5 UD AF 6 BESTYRELSESMEDLEMMER.

---

Alle punkter fra dagsordenen behandles på næste møde, der afholdes

ONSDAG DEN 08-11-2017 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

---

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd.

10-10-2017:

DAGSORDEN TIL LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 11-10-2017 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

1. KOMMUNEPLAN 2017.

Vi har ikke modtaget svar på vores Høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2017 endnu. Dette sker først, når sagen bliver behandlet i Byrådet.

Da vi har gjort indsigelse angående Bymidteplan for Skævinge, bør vi se på, hvad en sådan bør indeholde i en ny udgave, der kan komme med i Forslag til Kommuneplan 2017.

2. MØDE MED JULIE FISCHER-NIELSEN (HILLERØD KOMMUNE – KULTUR OG UDVIKLING) OM LOKALRÅDSARBEJDET.

Julie vil gerne deltage i lokalrådsmøde for at høre om vores opgaver i øjeblikket og samtidig samle input til det kommende dialogmøde med alle lokalråd i kommunen. Julie kunne ikke deltage her i oktober, så vi har inviteret Julie til at deltage i næste møde onsdag den 08-11-2017 (opr. den 01-11-2017, flyttet af formanden).

3. HELHEDSPLAN.

Jan indkalder til møde med ISS, Fitness og Skævinge Kunst, Føllegård Alive og Skævinge Lokalråd for at definere rammerne for det fortsatte arbejde. Jan inviterer Julie Fischer-Nielsen (udviklingskonsulent – Kultur og Udvikling) til at deltage i mødet. Afventer tilbagemelding om ny mødedato.

4. TRAFIKSIKKERHED.

Flere byrådspolitikere har enkeltvis vist interesse for en fysisk gennemgang af trafikforholdene i Skævinge. Vi beder hvert parti om at sende en repræsentant til en sådan gennemgang her i september eller oktober 2017 samt en repræsentant fra Vej og Trafik.

”Hvorfor er det så svært at etableret 40 km/timen i hele Skævinge by, når det allerede blev etableret på Ny Harløsevej for adskillige år siden?

Strøvej er til vores store tilfredshed blevet asfalteret på hele den ønskede strækning. Nu afventer vi tilbagemelding om markering af Strøvej som ”2-minus-1-vej”.

5. UDPEGNING AF REPRÆSENTANT FRA LOKALRÅDET TIL FØLLEGÅRD ALIVE.

- Jan er udtrådt af bestyrelsen i Føllegård Alive og er medlem af Skævinge Lokalråd.

- Henning er formand for Føllegård Alive og medlem af Skævinge Lokalråd.

- Carsten er opstillet til KV17 og må i tilfælde af valg udtræde af Skævinge Lokalråd.

- Bernt er suppleant i Føllegård Alive og formand for Skævinge Lokalråd.

- Jens er medlem af Skævinge Lokalråd.

- Frank er medlem af Skævinge Lokalråd.

-Et bestyrelsesmedlem fra Føllegård Live har vist interesse for at blive medlem hos Skævinge Lokalråd.

 

Vi må se, hvad vi kan finde frem til…

 

6. LOKALRÅDENE PÅ HILLERØD KOMMUNES HJEMMESIDE.

Vi skal stadigvæk have rettet siden om Skævinge Lokalråd til, så den svarer til vores vedtægter.

7. KOMMUNEVALG 2017 (21-11-2017).

9 ud af 9 partier har bekræftet deltagelse på vælgermødet på Skævinge Kro.

Lokalrådets skriftlige spørgsmål til partierne før mødet behandles på november-mødet i Lokalrådet.

Valg af dirigent skal afklares.

8. HENVENDELSE FRA DR MED FOKUS PÅ FRIVILLIGHED I KOMMUNER.

Henvendelsen er sendt til lokalrådets medlemmer og til Lasse P. fra ISS. Mon ikke det er Klub Frivillig, der kunne være relevant?

9. EVENTUELT.

Kan vi undvære hjemmesiden, når vi har en side på Facebook? Skal under alle omstændigheder revideres. Carsten tager dette op på næste møde.

 

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd.

15-09-2017

HØRINGSSVAR TIL HILLERØD KOMMUNE FRA SKÆVINGE LOKALRÅD.

Vi har i dag (sidste frist dags dato) sendt nedenstående til Hillerød Kommune og partierne, repræsenteret i Byrådet:

Mail til byplan@hillerod.dk

HØRINGSSVAR TIL FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2017 FRA SKÆVINGE LOKALRÅD.

Hermed fremsendes vores høringssvar til ovennævnte.

Indledningsvis henviser vi til Forslag til Kommuneplan 2017, afsnit ”Om planen”, hvor der blandt andet står følgende:

I Planstrategien blev det besluttet, at der skal laves en fuld revision af den sidste Kommuneplan 2013. Beslutningen om at der skulle ske en fuld revision er nødvendig for at kunne realisere planstrategiens mål, samt for at imødekomme og udnytte de planmæssige lovændringer, som er gennemført i første halvår af 2017.

Med udgangspunkt i dette undrer det os, at den i Forslag til Kommuneplan 2017 sig befindende Bymidteplan for Skævinge er 100 % identisk med den Bymidteplan, der var bestanddel i Kommuneplan 2005-2017, udgivet i marts 2005. Ikke så meget som et komma er blevet rettet i de 12 forløbne år.

Forslag til Kommuneplan 2017 er således på ingen måde retvisende for de faktiske og planlagte forhold i Skævinge, der i planen er benævnt kommunens Sekundære Kommunecenter.

1. Bymidteplan for Skævinge.

Bymidteplanen, der indgår i Forslag til Kommuneplan 2017, er dermed på ingen måde ajourført med de forslag, som blandt andet Skævinge Lokalråd har fremført i forbindelse med høringsperioden i 2013 og senere.

Vi finder det derfor nødvendigt at anmode Hillerød Kommune om deltagelse i et møde med Skævinge Lokalråd og Skævinges borgere, hvor Bymidteplan for Skævinge bliver ajourført, så den bliver tidssvarende og i overensstemmelse med det øvrige indhold i Udkast til Kommuneplan 2017.

Det er helt klart vor opfattelse, at en Kommuneplan 2017, der ser 10 år frem, der for Skævinges vedkommende indeholder en Bymidteplan, der er 12 år gammel, ikke kan vedtages i den form, den foreligger nu.

Vi vedlægger som bilag vores kommentarer til de 21 punkter, der er anført uændret i Bymidteplan for Skævinge i kommuneplanerne for 2005, 2009, 2013 og nu i 2017.

  1. Ændringer i Forslag til Kommuneplan 2017 med udgangspunkt i Lokalrådets høringssvar til forslag til Kommuneplan 2013.

I Lokalrådets høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2013, sendt til Hillerød Kommune den 05-04-2013, bad vi om at få indarbejdet følgende punkter i Kommuneplanen:

A. Forbindelsesvejene til Skævinge flyttes, og der udvides med en ringvej.

B. Udvidelse af byområdet.

C. Fremtidig udvidelse af erhvervsområde.

D. Trafikdæmpende foranstaltninger.

E. Fastlæggelse af bevaringsværdige bygninger i Skævinge.

F. Energitiltag.

G. Tilslutningspligt til varmeforsyning.

H. Udbygning af Bauneparken som aflastning til Nordsjællands Hospital.

I. Miljø.

Ingen af disse forslag har ført til ændring af Bymidteplan for Skævinge.

3. Øvrige ændringsforslag til Bymidteplan Skævinge 2017 i Forslag til Kommuneplan 2017.

Et eksempel på nødvendigheden af en opdatering af Bymidteplan for Skævinge er de tiltag, der skal ske i forbindelse med gennemførelsen af ”Helhedsplan for nyt Kultur-, Idræts- og Fritidshus”, samt de ændringer, der er sket i form af nye byzoner og dermed anvendelsen af disse arealer og adgangsforhold inden for de seneste 4 år.

Et andet eksempel: På borgermødet på Føllegård den 21-08-2017 omkring Forslag til kommuneplan 2017 udtalte borgmester Dorte Meldgaard blandt andet følgende: ”Vi véd godt, hvad kommunen består af. Der er nogen, der vælger at flytte på landet, fordi der er marker og fred og ro … Hillerød er bare hovedbyen, og det er dér, udviklingen sker…”.

Med dette in mente henviser vi til Bymidteplan for Skævinge fra 2005, hvor der netop under hensyntagen til ovenstående er anført ønsket om anlæggelse af en ringvej uden om byen, så den tunge trafik kan fjernes fra bymidten.

Hillerød Kommune har siden erkendt, at dette ønske, der var indskrevet i Kommuneplan for Skævinge 2005 (udarbejdet af daværende Skævinge Kommune), ikke var indeholdt i de efterfølgende kommuneplaner i 2009 og 2013, og senest i 2013 bekræftede Hillerød Kommune, at dette var en fejl (eller en forglemmelse) og bekræftede, at dette ville blive indføjet i Kommuneplanen.

Dette er ikke sket, hvorfor vi skal anmode Hillerød Kommune om at medtage dette ønske i det nye Forslag til Kommuneplan 2017. Vi vedlægger uddrag fra Kommuneplan 2005 til brug for indarbejdelsen i den nye Kommuneplan 2017.

4. Den omtalte befolkningstilvækst på op til 50% i Skævinge i planperioden.

Forslag til Kommuneplan 2017 omtaler ikke, hvilke tiltag der skal gøres i Skævinge i tilfælde af en sådan vækst, i form af offentlige faciliteter, herunder institutioner, skoler, fritidsforanstaltninger, trafikforhold etc.

Vi foreslår, at der indarbejdes noget i retning af følgende: ”I takt med tilvæksten skal der planlægges offentlige faciliteter, der tilgodeser borgernes og tilflytternes behov samt en afbalanceret samfundsudvikling.

5. Trafikplan og Trafiksikkerhedsplan.

Forslag til Kommuneplan 2017 giver ikke en nøjagtig definition på forskellen mellem Trafikplan og Trafiksikkerhedsplan, og der er ikke udarbejdet eller nævnt en Trafikplan for kommunen uden for Hillerød By. En sådan bedes nævnt i Forslag til Kommuneplan 2017.

6. ”Rummelighed – boliger”.

I Forslag til Kommuneplan 2017 er der anført en rummelighed i planperioden for Skævinge på 676 boliger. Denne reduceres med 87 boliger grundet omdannelse af sommerhusområdet i Nødebo.

Skævinge Lokalråd foreslår, at denne reduktion sker i Nødebos egen rummelighed, alternativt i rummeligheden i Hillerød, hvor der i givet fald vil være en væsentlig mindre procentuel reduktion, end det er tilfældet i Skævinge. Her må den forventede befolkningstilvækst for Skævinges vedkommende også spille en væsentlig rolle.

7. By forskønnelse.

I Kommuneplan 2013 blev der nævnt, at man i planperioden ville opsætte ”byporte” i samfundene. Dette er sket blandt andet i Frederikssund Kommune, eksempelvis Græse og Hørup, men ikke i Skævinge.

Vi foreslår, at dette indskrives i Forslag til Kommuneplan 2017 med den formulering, at dette skal gennemføres inden udarbejdelsen af Kommuneplan 2021.

8. Konklusion.

Vi er af den mening, at blandt andet disse punkter, som vi har anført ovenfor, er så væsentlige ændringer, at Forslag til Kommuneplan 2017 sættes på ”hold”, så den nye kommunalbestyrelse efter valget den 21-11-2017 i starten af det nye år sammen med Forvaltningen mødes med Skævinge Lokalråd og interesserede borgere fra Skævinge for i fællesskab at udarbejde en ny og tidssvarende Bymidteplan for Skævinge – Kommunens sekundære Kommunecenter -med de krav og forpligtelser, et sådant center kræver, til gavn for alle parter.

 

Bilag:

Skævinge Lokalråds kommentarer til Bymidteplan for Skævinge, som den er indskrevet i Kommuneplan 2005, 2009,2013 og i Forslag til Kommuneplan 2017.

1. ”Brugsen udvider i stueetagen. Boliger på 2. etage.”

- Der er intet sket til dags dato. Har kommunen modtaget revideret plan fra SuperBrugsen i Skævinge?

 

2. ”Benzintank flyttes til p-pladsen.”

- Samme status som under punkt 1.

 

3. ”Udvidelse af parkeringsarealet.”

- På det anviste areal er der opført vaskehal.

 

4. ”Lægehuset fjernes, og de eksisterende ældreboliger udbygges.”

- Lægehuset er solgt og benyttes til privat beboelse. En udbygning af ældreboliger her kan altså ikke umiddelbart gennemføres.

 

5. ”Etablering af torv”.

- Arealet ejes af SuperBrugsen, og i bygningen, der står på arealet, er der p.t. ejendomsmæglerforretning.

 

6. ”Bageren flytter hertil med mulighed for udeservering.”

- På dette areal ligger der stadig et kommunalt ejet hus.

- Der findes ikke mere en bagerbutik i Skævinge.

 

7. ”Biblioteket flyttes, og der opføres en ny bygning, som kan anvendes til udvidelse af SuperBrugsen eller fælleshus”.

- Der er stadig ingen planer om en flytning af biblioteket fra dets nuværende adresse (sammenlægning med skolebibliotek?).

- Har SuperBrugsen ønsker om at opføre en ny bygning her?

- Som fælleshus benyttes Føllegård, indtil Helhedsplan for Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus realiseres i 2022 i henhold til Forslag til Kommuneplan 2017.

 

8. ”Dannelse af lille torv med pølsemand/kiosk.”

- På dette areal er der etableret Netto-forretning med tilhørende parkeringsplads.

 

9. ”Placering af nye boliger/butikker, som vil fremhæve gadeforløbet.”

- Det viste areal er kendt som ”Striben”, der ikke indeholder boliger, men forretninger med skiftende ejere og forretningskoncepter samt bodega ”Striben”. Placering af boliger kræver revurdering af arealet.

 

10. ”Arealet omkring stationen forskønnes.”

- Er dette en kommunal opgave, eller er det Lokalbanens opgave?

 

11. ”Nyt boligområde.”

- Der er til dato ikke sket etablering af nyt boligområde på dette areal. Hvis dette fastholdes, skal det beskrives i Forslag til Kommuneplan 2017.

 

12. ”Udsigten ud til det åbne land skal bevares”.

- Samme areal som nævnt under punkt 11. Hvis udsigten skal bevares, betyder dette, at der for eksempel ikke må etableres en støjvold ud mod Lokalbanen.

 

13. ”Etablering af friareal til Føllegården.”

- Hvis der hermed menes arealet øst for Føllegård, er der for dette areal udarbejdet lokalplan med det formål at opføre et antal rækkehuse på arealet. Således kan der ikke etableres et friareal nu.

 

14. ”Der anlægges en sti langs skoven fra bymidten til det offentlige grønne område.”

- En sådan sti er ikke blevet etableret. Såfremt lokalplanen som nævnt under punkt 13 gennemføres, kan der ikke etableres en sti som vist på tegningen.

- På en del af det offentlige grønne areal ligger det nye lægehus.

 

15. ”Der tyndes ud i det grønne hegn, så der bliver udsigt til kirken.”

- Der er så vidt vides intet sket (arealet mellem præstegården og ”skoven”).

 

 

 

Siden er designet med www.e-hjemmeside.dk

[ Login ]